Oldal kiválasztása

Friedrich Klára és Szakács Gábor tartotta a magyar történelemhez, eredethez kapcsolódó második előadást az Élet Fája Gyülekezeti Házban.
Mindketten műkedvelő rovásírás-szakértőnek mondják magukat, habár ezt már évtizedek óta művelik. Elvük, hogy csak ismert és ellenőrzött forrásból származó tudást szabad megosztani.
Közvetlen és közvetett mentoraik között említették Tormai Zsófiát, Zakar Andrást (Mindszenty József bíboros egykori titkárát) és Forrai Sándort.
A termet szinte teljesen kitöltő hallgatóság a kisgyermektől az idősekig minden korosztályt reprezentált, a gyermekek és idősebbek melegítésként rovásírásos szövegeket fejthettek meg.
Maga az előadás a korábban már hallott történelemszemléleti fonákságoktól indult, s rögtön az általunk ismert írásbeliség kiterjesztéséig jutott el – a ma (el)ismert írásbeliséget mindössze a piramis (jéghegy ?) csúcsaként megjelenítve.
Hazai (erdélyi) emlékeink közül kiemelkedő a hivatalos írásbeliséget közel 1000 évvel megelőző tatárlakai korong vagy a 18.000 éves nyílhegy töredék. És persze szó esett a boszniai piramisokról is, ahol az egyik járatban talált írás jól kivehetően rovásírás jeleket is tartalmaz – életkora 32.000 év. Nyilvánvalóan a boszniai piramisok eredetiségét is cáfolja a mainstream – a nem főáramlat szerint persze az sem, illetve az egyiptomi piramisok sem ott, úgy és akkor voltak, ahogy tudni illik. Szóval rendbe tenni való akad, a legújabb technikák szolgáltatta bizonyítékok mellett pedig nem lehet egyszerű tagadással elmenni.

Rovásíró Kör Az előadók és a rovásírás megőrzését és terjesztését propagálók honlapja.