Oldal kiválasztása

Forrás: gardony.hu
Állampolgári bejelentés érkezett arról, miszerint a Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi
területén található óvodák és iskolák környékén a gyermeküket a foglalkozásokra
gépjárművel szállító egyes szülők folyamatos szabálytalanságokat követnek el.

Gépjárműveikkel rendszeresen a megállni, illetve várakozni tilos táblák felölelte zónán belül parkolnak, továbbá gyermeküket nem az idevonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően utaztatják a gépkocsijukban. Nem gondoskodnak arról, hogy a 150 cm-t meg nem haladó magasságú gyermekeket a megfelelő, erre rendszeresített gyermekülésben szállítsák, illetve az itt írt magassághatárt meghaladó gyermekek biztonsági öv használatát sem ellenőrzik.

Fentiek nemcsak a jogszabályokba ütköznek, hanem már önmagukban is akadályozzák a szabályosan közlekedő gépjárművek haladását, és legfőképp veszélyeztetik gyermekeik testi épségét. A szülők által tanúsított mulasztások elszaporodottságára tekintettel a Gárdonyi Rendőrkapitányság ezúton felhívja a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az óvodák és iskolák környékén a rendőrség részéről fokozott ellenőrzésre kell számítani.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a szabálysértések elkövetőit – az elkövetett cselekmény faját és súlyát tekintetbe véve – az alábbi tételeknek megfelelő büntetéssel lehet, illetve kell sújtani:

A 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet alapján kiszabásra kerülő közigazgatási bírságok:

biztonsági öv használatának elmulasztása (KRESZ 48.§. (4) bek.) 10.000,-Ft (gyermekülés (gyermekbiztonsági rendszer) használatára vonatkozóan : KRESZ 48. § (7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. (8) A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez igazodóan – biztonságosan rögzíthető)

A 63/2012.(IV.2.) Korm. rendelet alapján kiszabásra kerülő kötelező mértékű helyszíni bírság és szabálysértési bírság összege:

megállni tilos/várakozni tilos helyszíni bírság: 10.000,-Ft, szabálysértési pénzbírság: 20.000,-Ft (KRESZ 15.§ (1) bek. a)b) )

Megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival 5 méter távolságon belül helyszíni bírság: 25.000,-Ft, szabálysértési pénzbírság: 50.000,-Ft (KRESZ 40.§ (5) bek.e) )

Kérjük, hogy a közlekedési szabályok betartására fokozott figyelmet fordítsanak!

Gárdonyi Rendőrkapitányság