Oldal kiválasztása

A Gárdonyi Önkormányzat épületében tartották a Kompetencia program projektnyitó konferenciáját. Tó TV riport
Több mint 27 millió forint használható fel térségünk óvodáiban a címben jelzett nevelési elvek bevezetésére, a program indítását jelzi a mai esemény.

A rendezvény felvezetéseként Óvodánk méhecskéi léptek fel kis műsorukkal. Ezt követően Nagy Laura óvónő adta elő Szabó Lőrinc „Lóci óriás lesz” című versét. Mi tagadás Laura előadása mélyen megérintette a hallgatóságot.
Ezután nyitóakkordként Tóth István polgármester beszélt a program helyi beágyazódásáról.
Majd Gartainé Mérőfi Ilona kiemelt óvodavezető vette számba személyes élményeit a program, a pályázat gondolatának felmerülésétől napjainkig, az indulásig. A kezdeti kétkedést folyamatosan váltotta fel az a felfedezés, hogy számos nyitott szakemberként dolgozó óvónőnk révén igazából már sok elemét alkalmazzuk a most kiteljesedő megközelítésnek. Innen nyilvánvalóan csak egy lépés volt a teljes elfogadás és támogatás.

Az esemény vendégelőadója, Nagyrónai László szakmai tanácsadó egyórás előadásában széles ívet felrajzolva taglalta azt, hogyan illeszkedik a kompetencia program az óvódáskortól akár a késő felnőttkorig terjedő tanulási folyamatba egyre inkább.

Az esemény zárásaként Drdul Emilia projektmenedzser adta át a tagóvodák részére a program „jelzőtábláit”