Oldal kiválasztása

SZENT IVÁN HAVA Csillagjegy: Rák – NYÁRELŐ HÓ (VI.21.-VII.20)
A június nevet az antik római Junotól, a gyermekáldás és házasélet istennőjétől származtatják a kutatók. Mások szerint a görög Ino-tól, a dajkaistennőtől (Leukothea, a Fehér Istennő) eredeztetik a június nevét. Bármely elmélet igaz lehet, s jelentős eltérés sincs, hiszen a két istennő lényegében egymás mása a görög-római mitológiában. A székely naptár Napisten havaként tiszteli júniust. Elődeink a régi magyar naptárban Szent Iván havának nevezték az esztendő hatodik hónapját Keresztelő Szent János tiszteletére. (A név a szent szláv nevének megfelelője.) A régi magyar kalendáriumokban gyakorta találkozunk a Nyárelő hónapnévvel is. A csillagászok körében a Rák hava – e csillagkép június 22/23-tól július 22/23-ig az uralkodó jegy – elnevezés a használatos

Június, első szombatja a Lakáskultúra napja. Az Európai Bútorkereskedők Szövetsége e napon ünnepli a lakáskultúra napját.

Június, első vasárnapja Pedagógusnap. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először.

Június első vasárnapja az Építők napja. Több, mint 50 éve ezen a vasárnapon emlékezünk meg Magyarországon e fontos foglalkozásra és tevékenységre emlékeztető napról.

Június harmadik vasárnapja – Apák napja – Az apák megünneplését a századelőn kezdeményezték az Egyesült Államokban. Magyarországon 1994-ben, Miskolcon ünnepelték először.

A nyári napfordulóhoz legközelebb eső vasárnap – A Nap napja.

Június 4-e a magyar fájdalom napja. 1920-ban, e napon kényszerítették hazánkra a gyalázatos trianoni békediktátumot, mely felszabdalta, megcsonkította Magyarországot. A reánk erőltetett kényszer, a diktátum béke gyilkos kései, kardjai mélyen bevágtak az ország testébe, elszakítva az ezeréves történelmi Magyarország kétharmad részét. A diktátum azonban nem csak a nemzet területét csonkította meg, hanem mély, máig is vérző sebeket okozott a nemzet polgárainak lelkében is… Közel kilencven évvel a nemzeti drámánk után, határainkon belül és kívül igaz magyar ember joggal mondhatja, kiálthatja: „Nem nyugszunk bele!” Emlékeztetőül álljon itt a Válogatás a magyar fájdalom verseiből című kötetben megjelent Sértő Kálmán „Utolsó roham” című versének két sora:

„…Széttépték azt az angyali hazát,
Az öregisten legszebb bánatát,…”

Június 5. – Környezetvédelmi világnap – 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban az „Ember és bioszféra” címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája, amely ezt a napot világnappá nyilvánította.

8. Medárd
Elsősorban az időjóslásról nevezetes. Ezen a napon erős lehűlés várható. Ha esővel köszönt be, akkor ez több hétig is eltarthat: „ha Medárdkor esik, negyven napon esik”.
A frank származású katolikus püspök 456-545 között élt. A gabona aratásának és a szüreti munkának a védőszentje. Medárd napja az időjóslás vonatkozásában is különösen jeles nap. Ilyenkor szinte egész Európában egyaránt az eget kémlelik a városban és vidéken lakók, mert az elkövetkező 40 nap csapadék viszonyaira következtethetnek a látottakból, érzettekből. Amennyiben esik, akkor szinte folyamatos, naponta megismétlődő csapadékra számíthatunk, viszont ha nem esett, akkor hosszú szárazságnak nézünk elébe. Van olyan területe Nagy-Magyarországnak, ahol Medárd napján a bor minőségére következtetnek: a Délvidéken, ha süt a nap, úgy tartják édes lesz, ha esik, akkor savanyú lesz az idei bor.

10. Margit A retek-, a káposzta-, lenvetés ideje. Margit, a közkedvelt magyar női név névünnepe. A név ismertségét Árpád-házi Szent Margit tisztelete és a köré csoportosuló népi hiedelmek is növelték.
Magyar ügyészség napja – Az első magyar királyi ügyészségi törvény 1871. évi kihirdetésének emlékére 1991 óta emlékezünk meg erről a jeles napról.

11. Barnabás Sok helyen szénakaszáló nap, de ekkor érdemes bizonyos gyógyfüveket is gyűjteni.

13. Antal Páduai Szent Antal a szembetegek, a gyulladásban szenvedők oltalmazója. Baranyában e napon gyújtják meg ősi módon a gyógyító erejű „Szent Antal tüzét”.
Az Antal nevet viselőket a hó 13-ik napján köszöntik családjaik, barátaik és ismerőseik. A név az egyik legismertebb szent, Szent Antal ünnepe (Páduai Szent Antal 1195-1231. jún. 13), aki valószínűleg a világon a legnépszerűbb szent, akihez hívők-hitetlenek gyakorta fohászkodnak, s kérésük teljesítése esetén adományokat helyeznek kilátásba. Magyarországon a szent tiszteletének első nyomai az 1200-as évekre vezethetők vissza és IV. Béla királyunk családjával kapcsolatban lelhetők fel. Csíksomlyón a XVIII. században alakult ki a katolikusok körében a híres, és egyre népszerűbb „kilenc keddi ájtatosság”, az Antal névünnepét megelőző fogadalmi imádság-sorozat. Ez az ájtatosság az erdélyi magyar reformátusok között is ismert és gyakorolt. Szent Antal népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy a múlt század első felében elterjedt szokás volt, hogy a piciny tartóba helyezett szent szobrát folyamatosan maguknál tartották – főleg – a férfiak.

15. Vida A nyarat jelenti: a szántóföldi növények befejezték növekedésüket és az érés időszaka következik. A rákok és a halak is már teljesen kifejlődtek.
Az ókeresztény vértanú (Szent Vitus) babonás hiedelmekkel átszőtt ünnepe. Nyárkezdő napnak tartották sokfelé, merthogy a pásztorok tapasztalása alapján általában ilyenkor fordul meg az időjárás. A göcseji nép szerint Vid napján jönnek ki a rákok a folyó partjára, jelezvén a várva-várt időváltozást.

A napfényt árasztó Vitus jó és bő termést, esője, hidege hetekig tartó hűvös borongást és silányabb gabonahozamot mutat.

Június 17. – Elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem emléknapja – e nap az elsivatagosodás egyre nagyobb veszélyére hívja fel a világ lakosságának a figyelmét.

Június 19-e is jeles, emlékezetes nap miden magyar ember számára. 1991-ben ezen a napon hagyta el 46 év után az utolsó „ideiglenesen” itt állomásozó (magyarul megszálló) szovjet katona hazánk földjét.

Június 20. – Nemzetközi menekültnap

Június 21. – A zene ünnepe

Június 22/23 – A rák havának kezdete

Június 23. – Olimpiai nap – 1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére összeült Párizsban a Kongresszus az olimpiai játékok felújítására, amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjáélesztését. E világnapot 1987 óta ünnepeljük.

Spamellenes világnap – 2003-tól tartják a Yahoo kezdeményezésére.

Szent Iván napjának környezetében van a Múzeumok éjszakája. Az esztendő leghosszabb éjjele Szent Iván napján van, amire emlékeztet ez a kulturális rendezvény, amikor számos múzeum, közgyűjtemény éjszaka is várja látogatóit.

24. János Virágos Szent János vagy Szent Iván a nyári napforduló ünnepe. Az év legrövidebb éjszakáját Európa nagy részén ősi rítusokkal ünneplik. Nálunk a fiatalok tűzugrását és szentiváni énekeit említhetjük. Sok helyen a tűzbe – gonosz űzés céljából – gyógyfüveket, gyümölcsöt, egyebet dobnak. Számtalan hiedelem, babonás szokás fűződik ehhez a naphoz.
Szent Ivánkor már megszakad a búza töve, nemsokára elkezdődhet az aratás. Az őszi répa és retek vetőnapjaként is emlegetik.
A vértanúhalált halt Keresztelő Szent Jánosnak kiemelkedő az egyháztörténeti jelentősége, összekötő kapocs a Biblia által Ó- és Újszövetségre bontott időszakoknak (az a ritka személy, aki próféta és szent egy személyben), nevezik Őt Krisztus hírnökének is. 24-e a nyári napforduló is, melyhez számos ősi – többnyire a tűzzel kapcsolatos – szokás kapcsolódik. Szent Iván-éji tűzgyújtás, a tűzugrás, mely megvéd a gonosztól, az állathullástól, a jégtől és jó termést hoz. Egyes források szerint, mi magyarok a XI. században már gyújtottunk tüzet Iván előestéjén. A magyar paraszti élet ünnepei között jelentős helyet foglalt el ez a szokás, számos népdalban, mondásban, versekben megtalálhatjuk az erre való utalást. Napjainkban Európa szerte újra divatba jött a Szent Iván éji „virrasztás”, főleg a fiatalok tüzek mellett, vidám hangulatban közösen várják a napfelkeltét.

Június 25. – Barlangok napja

Június 26. – A kábítószer fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napja – 1988-tól ünnepeljük az ENSZ-közgyűés határozata alapján. Célja figyelemfelkeltés a kábítószer veszélyeire, a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. Magyarországon 1997-ben tartották először.
Szent János és Szent Pál napja – János és Pál római testvérpár volt, 362-ben együtt szenvedtek vértanúságot (362). Ünnepük idején van az aratás és a nyári zivatarok időszaka. Viharfékező szenteknek is tartják Jánost és Pált.

Közalkalmazottak napja

Június 27. László napja. E napon, az ősi, szép magyar nevet viselők névünnepén emlékezzünk Árpád-házi szent királyunk, László emlékének, aki egyszerre vált a hit és haza bajnokává. „Csillagok között fényességes csillag” – köszöntik régi énekesek dicsőséges lovagkirályunkat, kinek dicső, vagy csodálatos tetteiről a történelmi (Nagy) Magyarország szinte minden területén emlékek, mondák maradtak fenn. Szent László koronázása alkalmával „…a királyi jelvényeket tisztelettel maga előtt vitetve, nem azért töltötte be a királyi méltóság feladatát, hogy az első legyen, hanem azért, hogy hasznos legyen…” Nyugodjon békén teste Nagyváradon, szelleme legyen minden igaz magyarral. Nagy királyunk nevét számos magyar település őrzi, örök emléket állítva neki, s dicső korának…

Cukorbetegek világnapja – A diabétesz világnapot a WHO szervezésében tartják.

29. Péter, Pál Az aratás kezdőnapja. A halászok is e napot ünneplik, mert Szent Péter a védőszentjük. A nap előestéjén a halászok rúdra kötözött ponttyal végigjárják a falut. Másnap a vízparton halpaprikással, túrós csuszával folytatódik az ünneplés. Ezen a napon van a legjobb íze az epernek, ezért ekkor tartják az eperszüretet.
Jeles nap ez azért is, mert a magyar hagyományok szerint a „búza töve megszakad”, és – ha az Égiek is engedik – ilyenkor kezdődik az aratás. Péter apostol, az első pápa és Pál, a népek térítő apostola. A hagyomány szerint mindkettőjüket ezen a napon végezték ki Kr. u. 67-ben Rómában. Pétert keresztre feszítették, saját kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta illendőnek, hogy úgy haljon meg, mint Jézus Krisztus, Pált pedig lefejezték, mert mint római polgárt megillette e tisztes halál. Ezért ez a nap Szent Péter ünnepe is, aki a pápák, a halászok védőszentje (halász volt, mielőtt Jézus tanítványa lett), de a lakatosok is szentjüknek tekintik, mivel a képzőművészeti alkotásokon a Mennyország kulcsaival a kezében szokták ábrázolni.

Június 30. – Szent Pál napja – E napon született Szent Pál, a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka, „Actio Cattolica Cursillo” – mozgalmának védőszentje.

Június 30. – A keresztény vértanúk emléknapja – Kr. u. 64-ben kigyulladt Róma cirkusza, a tűz tovább terjedt, és hat napig lángolt a város. Néró császár a keresztényekre fogta a gyújtogatást, és irtózatos kegyetlenséggel pusztította el őket.

Június 30. – A magyar szabadság napja – 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére minden év júniusának végén országszerte rendezvényeket tartanak, a fővárosban Budapesti Búcsú néven.