Oldal kiválasztása

Értesítem a város lakosságát, hogy a 2011/2012-es tanévre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyeken kerül sor:

2011. április 4-től – 8-ig, 8-16 óra között.

Gárdonyi Óvoda (Gárdony-Agárd, Óvoda u. 25.)
Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvoda (Gárdony, Posta u. 20.)
Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvoda (Gárdony-Dinnyés, Vörösmarty u. 1.)

Fontos, hogy a szülő a személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és TAJ számát vigye magával.

Gárdony, 2011. március 11.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző