Oldal kiválasztása

Télelő – Karácsony Hava – Bak Hava – Álomhava
A karácsonyi ünnepkör az advent első napjától vízkeresztig tart.
Advent: az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület 4 hetes időszaka. Szent András napját követő vasárnappal kezdődik.
Ezt az időszakot jellemezték a böjtök, a hajnali misék, a roráték. Tiltott dolog ez időszakban a lakodalom a zenés mulatság.

December 4. – Borbála napja
Katalinnal együtt a lányok pártfogója. Ekkor teszik vízbe a „Borbála-ágat” – cseresznye-, barack- vagy mandulagallyat, ami ha karácsonyig kivirágzik, akkor a leány biztos férjhez menetelre számíthat.
A Borbála-ág kivirágoztatása termésjósló mód is volt. Sokszor csak azért próbálkoztak az ágak kivirágoztatásával, hogy karácsonyra virág legyen a házban, mely színt, vidámságot visz a téli napok szürkeségébe. A Borbála-ágat befőttes üvegben, vízben feltették a kemence vállára, vagy a meleg szobában az asztalra. Ha karácsonyig kihajtott, kivirágzott, meg lehetett látni, milyen lesz a termés a következő esztendőben.
Bányászok, várak, tüzérek védőszentje, a hajadon lányok pártfogójának tekintették.
E napra jellemzőek a női munkatilalmak. Tiltott dolog volt a fonás, varrás, söprés. Borbála napi női látogató nem hoz szerencsét a házra. A boszorkányok e napon szerezték be a rontáshoz szükséges ruhadarabokat, ezért tilos volt a ruhát kint hagyni. Tilos ajándékozni, kölcsönadni, mert az elvinné a szerencsét a háztól.
Javasolt munka a borfejtés, tollfosztás.

December 6. – Szent Miklós napja
Ezen a napon a gyerekek ajándékot kapnak az ablakba kitett cipőikbe.
Az időjárással kapcsolatos hiedelmek szerint ilyenkor már havazik, mire azt mondják: Miklós megrázta a szakállát, melyből a karácsonyi időjárásra következtettek.

December 13. – Luca napja
A Luca szék készítésének kezdőnapja.
A gazdasszony Luca napján egy marék búzát tányérkára tett, locsolta, és a búza karácsonyesti állapotából következtettek a jövő évi termésre.
Dologtiltó nap volt.

December 21. – Tamás
A karácsonyi készülődésről kapta a Disznóölő Tamás tájnevet.
Ha Tamás reggelén friss hó esett, boldog, békés karácsonyt remélhettek.

December 24. – Ádám-Éva napja
A bibliai első emberpár névnapja. Az adventi időszak utolsó napja.
Karácsony előestéje, a karácsonyfa díszítés napja.
Sok hiedelem kapcsolódik a naphoz: tilos volt: fonni, mosni, foltozni, mosogatni, kölcsönadni, mert ez bajt hozhatott a családra.

December 25. – Karácsony napja
A téli napforduló ősi ünnepe. Jézus Krisztus születésének emléknapja, a család ünnepe. Tiltott dolog volt a munka. Ez a nap a betlehemezés ideje. Az éjféli misevégző harangszóval fejeződött be a születés szent időszaka.

December 26. – Karácsony másodnapja
István napja, termésvarázsló nap. Ha zúzmarások a fák, és kisüt a nap, akkor a hiedelem szerint jó makktermés várható.

December 27. – János napja – Karácsony harmadnapja.
János a fordulópont szentje, mivel Janus nyomán őt is az év egyik kapujának, a téli napfordulónak a megszemélyesítőjeként tartották számon. János az, aki előtt látomásaiban a „mennyek ajtaja” megnyílt. December 27-e, Szent János evangélista emléknapja régebben, a 18. századig Karácsony harmadnapja volt. Általában István-nappal együtt ülték meg.
A magyarországi szőlősgazdák régen bort szenteltettek, minden hordóba egy cseppet tettek belőle, hogy a bor ne romoljon meg. Borszenteléskor a katolikus templomok oltárai csak úgy roskadoztak a kisebb-nagyobb palackoktól, amikben a borosgazdák odakészítették a pap áldására várva féltett termésük javát, mintáját.
A régi János-napi szokások legjelesebbje – a szokványos Jánosköszöntők, jánosolások mellett – a borszentelés, és a Szent János áldása, más néven Szent János pohara, vagyis a szentelt borral való köszöntés, áldomás. Régen a János-napon megszentelt borral kínálták azokat, akik hosszú útra keltek, búcsúzkodtak. Ez volt a „Szent János pohara”. A máig is megtartott szokás alkalmat nyújt a vendégségből való búcsúzkodásnál is az utolsó, búcsúpohár elfogyasztására. A régi rítus szerint ezt ülve kell kiinni.

December 31. – Szilveszter napja

Az év búcsúztatásának vidám éjszakája. Számos praktikával igyekeztek jövőt jósolni.
Az év vége és a reménybeli boldogabb évkezdet időpontja. Év, évszázad, évezred váltásának a napja a Gergely naptárban.
Szilveszter estéjére malacot és kakast kell sütni, egyik eltúrja, másik elrúgja az óesztendőt.
Újévi szerencse jelképek: kéményseprő, 4 levelű lóhere, malac, patkó, lencse.