Fontos dokumentumok

Járványügyi házirend

 

A koronavírus terjedésének megakadályozása közös érdek. Ezért kérünk mindenkit, hogy az alábbi járványügyi intézkedéseket maradéktalanul tartsák be, és segítsék ebben a gyerekeket is, egészségünk védelmének érdekében.

Köszönjük az együttműködést!

Házirend

 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai
életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.

Szervezeti és működési szabályzat

 

A 2003. évi LXI. törvény 29. §-ának /12./ bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet alapján 1998. szeptember 14-i hatályú érvénnyel a Gárdonyi I. sz. Óvoda a következők szerint alkotja meg szervezeti és működési szabályzatát.

Helyi nevelési program

 

A saját készítésű helyi óvodai nevelési program országos alapprogramra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, a helyi sajátosságok, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesülnek azok az általános igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz.

Az adó 1%-a

Továbbra is kérjük az Önök segítségét adójuk 1%-ának felajánlásával!
Az Alapítvány neve:
A GÁRDONYI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószáma:
18496787-1-07

© 2010-2020 ♦ Minden jog fenntartva! ♦ Adatkezelés ♦ dESIGN: Willemi